hide sidebarShow sidebar

Progressbar navigation og temaer

Progressbar
Max. 25 opgaver.
Altid en Forside knap til start.
Pil højre/venstre navigerer frem/tilbage mellem sider i prøven.

Temaer:
- Max. 4
- Navngives når prøven oprettes.
- Farver er prædefineret, og vil altid kommer i rækkefølgen som vist nedenfor (pink, gul, lilla, grøn)
- Er der ikke oprettet temaer er vil progressionsbaren være som første eksempel. Uden farver.
eksempel på logik. Dette er blot billedeeksempler.
Vis alle opgaver OG 'forside' hvis muligt!
Dividers ved tjek/validering

Ved tjek og resultatsiden skal de fremgå hvilke opgaver, der ligger under hvilke temaer.
Nogle prøvesæt har temaer/kategorier. De vises med farver.

Tema L

Tema S

Tema L

Tema S

Tema L

Tema S

Tema L

Tema S

Farver på tema/kategori i progressbar
Emne1
Emne2
Emne3
Emne4
Product farver

Har intet med temaerne at gøre

Primary
Secondary
tertiary

Instruction

Instruction
Kan variere i længde.

Instruktion står her.

Instruktion står her. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Soundbar

Lyd BN

De findes i to størrelser. Se på opgaverne hvad der benyttes

Gentag
Afspil
Gentag
Afspil
Lyd på eksisterende opgavetyper fra Retskrivningsprøven

Det er ultra vigtigt, at vi ikke retter i logikken til lydbar der knytter sig til opgavetyper der er lavet i Retskrivningsprøven (tekst- og indsætningsdiktat).

Modals - TestCourse Settings

Opdateret

Der vil kun være 2 tabs i modalen! "Resultat" og "Opgaver"
Der er kun vist 2 tabs med opgaver, for at vise med/uden tema.


Hvis ingen settings er sat på prøven, udgår "Der er allerede..." + klasse badges fra modalen.
Bemærk der er skift i BN nederst i modalen alt efter hvad du foretager dig.

Se states på knapperne her:

Hvis ingen klasse valgt:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvis klasse valgt (her 8.c):

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvis den valgte klasse har en åben prøve, kan læreren lukke den.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvis prøven er lukket for en klasse:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Result

Resultatvisning af opgave i procentvisning
Resultatvisning MED tema

Din prøve er nu afleveret!

Titel på prøven

Olivia Ugilt

9. klasse

Tema 1

Opgave 1
3/5
Opgave 2
0/10
Opgave 3
4/4
Opgave 4
1/5

Tema 2

Opgave 5
1/1
Opgave 6
2/10

Tema 3

Opgave 7
2/2
Opgave 8
1/5
Opgave 9
1/5
Opgave 10
1/5

Tema 4

Opgave 11
2/3
Opgave 12
3/3

Tema 1

4

Tema 2

7

Tema 3

4

Tema 4

10

Samlet karakter

7

Resultatvisning UDEN tema

Din prøve er nu afleveret!

Titel på prøven

Olivia Ugilt

9. klasse
Opgave 1
3/5
Opgave 2
0/10
Opgave 3
4/4
Opgave 4
1/5
Opgave 5
1/1
Opgave 6
2/10
Opgave 7
2/2
Opgave 8
1/5
Opgave 9
1/5
Opgave 10
1/5
Opgave 11
2/3
Opgave 12
3/3

Samlet karakter

12

Tabel

Tabel

Genbrug alt der er muligt fra "Bøjningstabel" i Next. Kun farver rettes.
Borders på 1px skal ikke ligge ved siden af hinanden.

Alle states af celler
Active = eleven er ved at skrive i feltet

Se eksempel på opgaven i Next
default
default
active
prefilled
validate true
validate false
Eksempler på tabeller

Eksempel 1 (som den oprindelige opgavetype. max. 15 tegn pr. celle)

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
Lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
Lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

Eksempel 2 - dynamiske celler.
I prøverne skriver redaktørerne lidt længere tekster. Både med og uden headings.

Joan Sutton, 31, of Liverpool, misses going to matches at the stadium.
lorem ipsum
Brian McAdams, 27, of Kent, thinks that professional football players are to blame for a lot of violence at matches.
lorem ipsum
Bill Oatley, 62, of Birmingham, is in favour of more severe punishments, like in the old days.
lorem ipsum
Jane Jones, 34, from Bath, feels that the violence should have been dealt with much sooner.
lorem ipsum
Monat
Aktivität
Marz
h
April
a
Mai
i
Juni
b
Juli
c
August
....
September
validering

Eksempel 1

Monat
Aktivität
Marz
h
April
a
Mai
i
Juni
b
Juli
c
August
g
September
f

Eksempel 2

Joan Sutton, 31, of Liverpool, misses going to matches at the stadium.
lorem ipsum
Brian McAdams, 27, of Kent, thinks that professional football players are to blame for a lot of violence at matches.
lorem ipsum
Bill Oatley, 62, of Birmingham, is in favour of more severe punishments, like in the old days.
lorem ipsum
Jane Jones, 34, from Bath, feels that the violence should have been dealt with much sooner.
lorem ipsum

Multiple Choice (Check group/single)

MC checkbox, Retskrivning

MC checkbox findes i flere versioner!
Her vises Group/single
De er kun forskellige fordi der i "group" ligger flere opgaver i en. I single vil der kun være et spørgsmål og dertil options.
Se eksempler herunder:

MC check group
Hærvejsmarchen er blevet en populær event.
adjektiv/tillægsord
adverbium/biord
konjunktion/bindeord
pronomen/stedord
præposition/forholdsord
substantiv/navneord
verbum/udsagnsord
Man skal være i god træning, hvis man vælger den lange rute.
adjektiv/tillægsord
adverbium/biord
konjunktion/bindeord
pronomen/stedord
præposition/forholdsord
substantiv/navneord
verbum/udsagnsord
Den længste rute er på 2 x 45 kilometer.
adjektiv/tillægsord
adverbium/biord
konjunktion/bindeord
pronomen/stedord
præposition/forholdsord
substantiv/navneord
verbum/udsagnsord
Den lange rute strækker sig over to dage.
adjektiv/tillægsord
adverbium/biord
konjunktion/bindeord
pronomen/stedord
præposition/forholdsord
substantiv/navneord
verbum/udsagnsord
MC check single
I hvilken tidsmæssig rækkefølge har organismerne udviklet sig?
Planter – Insekter – Pattedyr – Bakterier – Mennesker
Fugle – Dinosaurer – Pattedyr – Planter – Mennesker
Bakterier – Fisk – Padder – Krybdyr – Mennesker
Svampe – Dinosaurer – Pattedyr – Insekter – Mennesker
MC check group validering

Validering er ens på Group/single! - på nær boksen der indrammer hvert spg på group
Se også eksempel på pre-udfyldt svar.

Det her svar var forkert
Juhuuu! Rigtigt svar
This is some text inside of a div block. This is some text inside of a div block.
Du skulle have svaret det her. Men du satte dit kryds et forkert sted
Prefilled
MC check single validering

Validering er ens på Group/single! - på nær boksen der indrammer hvert spg på group
Se også eksempel på pre-udfyldt svar.

Det her svar var forkert
Juhuuu! Rigtigt svar
This is some text inside of a div block. This is some text inside of a div block.
Du skulle have svaret det her. Men du satte dit kryds et forkert sted
Prefilled

Multiple Choice (Grid)

MC check Grid

Multiple choice opgave der er opstillet i et grid. Der kan være uendelig options på både X og Y aksen.
Y aksen BØR bruges til længere tekster/sætninger. X aksen mere til options.

Første kolonne har en låst bredde. De resterende kolonner deler den sidste plads.
Max 5 options hen som i eksemplet - dog kan der også stå sætninger.

MC checkbox, grid

Første linje i første eksempel er "prefilled"

Sporeplanter
Bløddyr
Leddyr
Hvirveldyr
Frøplanter
Blomsterplanter er
Bregner er
Muslinger er
Fugle er
Insekter er
Kan undersøges naturvidenskabeligt
Er udtryk for en holdning
Bakterier er velegnede til gensplejsning
Det er muligt at overføre raske gener til syge celler hos mennesker
Det er forkert, at mennesker ændrer på naturen ved at gensplejse
Når man kan udvikle bedre medicin ved gensplejsning, så skal man også gøre det
Man kan gensplejse høns, så de lægger æg, der indeholder menneskeligt insulin
MC checkbox grid, validering
Sporeplanter
Bløddyr
Leddyr
Hvirveldyr
Frøplanter
Blomsterplanter er
Bregner er
Muslinger er
Fugle er
Insekter er

Multiple Choice (Img)

MC billeder

max 6 options. Billederne er altid kvadratiske

MC check group
MC check group

Default, checked, validate no answer, student answer = true, student answer = false, correct answer

Hotspot

Hotspot canvas

I backend vælges der mellem 2 størrelser på canvas.
16:9 og kvadratisk

Hotspot, elevsvar og validering
Ved validering vises elevens svar (x) som true/false.
Redaktøren har i backend angivet et/flere valideringsfelter. Valideringsfeltet vil ALTID være =true. For det angiver hvor det korrekte svar bør være sat.
Når eleven markerer på canvas, sættes der et sort kryds. Grey80 --> Hover = Grey 50
Elevens svar er korrekt
Elevens svar er forkert
Elevens svar korrekt og placeret indenfor det felt redaktøren har angivet i backend
Elevens svar forkert og placeret udenfor det felt redaktøren har angivet i backend. Denne opgave vil tælle som fejl i den samlede vurdering.
Nulstil BN
Afventer hvad der skal stå i knappen. Forfra, Nulstil, start opgaven forfra....
Nulstil opgaven

Indsættelse (click-click)

Klik, flyt, klik

Klik på det svar du vil vælge, klik derefter på det felt du vil sætte svaret i. Der kan være flere svarfelter. Der kan også være joker-svar.
Options kan indeholde matematiske LaTex tekst (bruges eks. til at lave formler, hævet/sænket skrift)

Default option placeholder.
Det er her elevens svar skal placeres.
Der kan placeres max. 6 på hvert billede.
Indsættelse i billede [click-click text-image]

Tekst til billede
I backend oprettes et billede med max. 6 inputfelter. I hvert felt kan der indsættes 1 option som valideres (true/false).
max. 45 anslag pr. option

Backend:
Options kan aldrig overlappe hinanden!
Der kan oprettes 10 options ialt.
Max. 6 options kan placeres på billedet.

Eksempel med mørkt billede
Eksempel med lyst billede
Validering

På resultatsiden vil mine options som er placeret på billedet blive valideret true/false.
Eleven kan også blot få "false", hvis de  ingen option har placeret i et af felterne.

De options som ikke er blevet placeret på billedet, vil forsat stå under billedet. Men de valideres ikke.
Kun options som er placeret på billedet vil valideres.

Input [rigtig form, indsætningsdiktat]

Inputfelt

NB! Er lavet i retskrivningsprøven.

inputfelt skal i nogle opgavetyper, efterligne længden på det ord som skal indtastes.
NB! Ved Rigtig form og indsætningsdiktat, vil den korrekte stavemåde fremgå under valideringslinjen.
Inputfelter, states
[præudfyldt svar]
her står mit svar skrevet
validate true
validate false
correct answear
Eksempel, input i Indsætnigsdiktat

Gedehamse er

der, der lever i

i omkring en dronning, hvis eneste

er at lægge æg.

Gedehamse er

, der jager fluer,

og andre insekter. De største

dræbes med gedehamsens

og

ved hjælp af de store

, som kan skære

kød.

Eksempel, input i rigtig form

Hvepseboer er (avanceret)

og (imponere)

konstruktioner.

Validering: [Rigtig form], [indsætningsdiktat]

Hvepseboer er (avanceret)

avancerede

og (imponere)

validate false
correct answear

konstruktioner.

Cloze

Cloze eksempel
NB! Er lavet i retskrivningsprøven.
Efter Anden Verdenskrig kæmpede USA og Sovjetunionen om at være først og størst på en lang række felter. Derfor fik amerikanske (borgere, forskere, skoler, præsidenter) penge til de mest vanvittige projekter. Et af dem var at presse en (mikroskopisk, sekskantet, gigantisk, kvadratisk) skål på 305 meter i diameter ned mellem bjergene i caribiske Puerto Rico for at bygge et rumteleskop.
Cloze Validering

Efter Anden Verdenskrig kæmpede USA og Sovjetunionen om at være først og størst på en lang række felter. Derfor fik amerikanske (borgere, forskere, skoler, præsidenter) penge til de mest vanvittige projekter. Et af dem var at presse en (mikroskopisk, sekskantet, gigantisk, kvadratisk) skål på 305 meter i diameter ned mellem bjergene i caribiske Puerto Rico for at bygge et rumteleskop.

Det angivede svar var forkert = forkert svar
Det angivede svar var korrekt =  korrekt svar
Det korrekte svar (hvis jeg svarede forkert) er = rigtig

Tekstdiktat

Tekstdiktat
NB! Er lavet i retskrivningsprøven. Kun valideringsstyling er ændret.
Skrivbart felt. Der er oftest skrevet lidt af en sætning som default. Eleven skal derefter selv udfylde diktaten.
Der valideres ikke på hele teksten - men kun på x-antal tjekord. Ved validering listes tjekordene under tekste, med angivelse af om det er stavet korrekt/forkert. Der vises IKKE hvordan ordet skulle være stavet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Tekstdiktat, Validering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

false
true

Ret teksten (Ét eller flere ord)

Ret teksten/Ét eller flere ord
NB! Er lavet i retskrivningsprøven
Tekstfelt der kan rettes i. Kan være kommatering eller stavning. Instruktionen til opgaven angiver hvad eleven skal rette.

Det er nem at cykle på Hærvejen. Hærvejscykelruten går almindligvis af ruter, som er nemme at køre på. Der er dog også problematiske strækninger, som er mere udfordrene. Derfor er man nød til at have fornuftig udstyr som lappesager med sig, for så er man forberedt, hvis cyklen punktere, og der er langt til den nærmeste muglighed for cykelreparation.

Validering
Ved validering vises den tekst man har rettet 1:1 med egne rettelser. Validering sker på en række tjekord som vises under teksten der er rettet i.

Det er nemt at cykle på Hærvejen. Hærvejscykelruten går almindligvis af ruter, som er nemme at køre på. Der er dog også problematiske strækninger, som er mere udfordrende. Derfor er man nød til at have fornuftig udstyr som lappesager med sig, for så er man forberedt, hvis cyklen punktere, og der er langt til den nærmeste muglighed for cykelreparation.

almindeligvis
udfordrende
nødt
fornuftigt
punkterer
mulighed

Multiple Choice (CampMat versioner)

Bruges ikke i OnlinePrøver - Er heller ikke stylet færdigt. Se design i CampMat

MC radio, CampMat
MC Check, CampMat
MC billedesvar, CampMat